کارشناس امور اشتغالات : خانم نسترن نوروزی

تلفن تماس : 22427901-021  و 23872509-021  

ایمیل :   nastaran.norouzi2017@gmail.com

 

 - فلوچارت پروسه اشتغالات (محرومیت از مطب)

 

- جدول اشتغالات                         1402/8/1

 

- دستورالعمل نحوة معادل سازی واحدها

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست