به نام خدا

 

برگزاری اولین کارگاه «آموزشی آشنایی با آئین نامه ارتقاء عمودی اعضاء محترم هیأت علمی بالینی»

 

 

اولین کارگاه معاونت امور هیأت علمی دانشکده پزشکی با کارشناسان رابط ارتقاء اعضای هیأت علمی مراکز در تاریخ 1402/11/11 با حضور جناب آقای دکتر مجید شجاعی معاون امور هیأت علمی دانشکده پزشکی و خانم وحیده دکتر معین وزیری مشاور معاونت مذکور و آقای نوری ، خانم محمودی و خانم صبور برگزار شد.

 

آقای دکتر شجاعی ضمن خوش آمدی گویی به حاضرین در جلسه تأکید فرمودند جهت تسریع در فرآیند ارتقاء استعلام امتیاز فرهنگی و امتیاز داوری مقاله به مراکز تفویض می شود و تعداد 17 تا پرونده جهت تکمیل نواقص به مراکز مربوطه عودت داده شد.

 

خانم دکتر معین وزیری درخصوص نحوه امتیاز دهی پرونده ارتقاء اعضای هیأت علمی با کارشناسان صحبت کردند.

 

کارشناسان معاونت امور هیأت علمی دانشکده پزشکی در آخر جلسه به سوالات کارشناسان حاضر در جلسه پاسخ دادند. 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست