کارشناس ارتقاء : خانم مهناز محمودی

تلفن تماس : 23872509-021   و   22427901-021

ایمیل : mahnaz.mahmoudi@yahoo.com

 

 اخبار و اطلاعیه ها :    عدم امتیاز مقالات چاپ شده در فهرست مجلات نامعتبر   اخبار و اطلاعیه ها :        - عدم امتیاز مقالات چاپ شده در فهرست مجلات نامعتبر

 

 

فلوچارت ارتقاء اعضاء هیأت علمی              1402/8/1

 

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء            1402/8/1

 

آئین نامه ارتقاء                                     1402/8/1

 

جدول گزارش فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی اعضاء هیأت علمی                 1402/8/1

 

مدارک مورد نیاز برای آماده سازی پرونده ارتقاء          1402/8/1

 

چک لیست جهت ارائه پرونده ارتقاء به معاونت          1402/8/1

 

فرم اکسل جهت واردسازی مستندات پژوهشی       1402/8/1

 

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی                            1402/8/1

 

اسلاید آموزشی کارگاه ارتقاء                                1402/8/1

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست